Anastasia Ryabikova

  • age: 10
  • height: 146
  • clothes: 36
  • eyes: green-brown
  • hair: light brown